Badania przesiewowe wzroku w szkołach.

Fundacja Pan Hilary realizuje projekt badań przesiewowych wzroku wśród uczniów zielonogórskich szkół podstawowych.
Badania są przeprowadzane przez dyplomowanych optometrystów i ortoptystów z doświadczeniem w badania wzroku dzieci i dorosłych.

Podczas badań sprawdzanych jest szereg funkcji układu wzrokowego dzieci:
– ostrość wzroku do dali
– ostrość wzroku do dali z soczewką +1,25 Dptr.
– widzenie barwne
– widzenie przestrzenne
– ruchy oczu
– ocena widzenia obuocznego
– cover test
– ocena refleksów rogówkowych metodą Hirschberga.

Jakakolwiek zdiagnozowana nieprawidłowość układu wzrokowego zostaje odnotowana na karcie wyniku badania i w takim przypadku zalecana jest dalsza konsultacja  okulistyczna/optometryczna.

Badania potrwają do 30.11.2018 r. Planowana liczba przebadanych dzieci wynosi 350.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Zielona Góra – Urzędu Miasta Zielona Góra.