Przesiewowe badania wzroku.

Zapraszamy do współpracy  przedszkola i szkoły. Wykonamy  przesiewowe badania wzroku dzieci. W przypadku wykrycia wady wzroku zalecimy rodzicom optymalne rozwiązanie oraz wskażemy odpowiednich specjalistów.  Wykonamy szereg badań tj.

*Badanie ostrości wzroku z użyciem tablic z symbolami Lea lub Snellena
*badanie z soczewką +1,00 DPTR w celu wyeliminowania występowania nadwzroczności
*Badanie widzenia barwnego z użyciem tablic Ishihary
*Badanie widzenia stereoskopowego (przestrzennego): test motyla, test muchy, test punktów przypadkowych
*Badanie ruchów oczu metodą porównawczą
*Określenie punktu bliskiego konwergencji – ocena widzenia obuocznego
*Cover Test – przesłanianie oczu w celu diagnostyki zeza.
*Test Hirschberga – ocena refleksów rogówkowych  w celu diagnostyki zeza.

Zapraszamy do  współpracy.